Min andra kreation från PS3-spelet Journey. Journey är ett fantastiskt spel, men resan genom det kan variera mycket beroende på vem man möter. Det finns inget sätt att kommunicera i spelet annat än med toner, som ofta kallas "chirps" av spelare.

Efter sluttexterna ser man visserligen användarnamnet på den man spelat med, men de flesta spelgenomgångar slutar med att man aldrig träffar den personen igen. Många gånger har min resande varelse stått framför ljuset i slutet på spelet medan jag tänker tillbaka på alla de jag träffat på.