Jag ritade hästens form i Illustrator och lade sedan till några färger, skuggningar och målade ökenbakgrunden i Photoshop. Manen och svansen gjorde jag också i Photoshop. Jag ritade massor av streck och gjorde dem tunnare i slutet så att de skulle likna strukturen på hårstrån lite mer och gjorde sedan strecken till en pensel som spridde ut dem slumpmässigt. Det fungerade ganska bra bortsett från att det finns streck som går i fel riktning här och där. Jag har också lagt till ett svagt sandstenfilter på den färdiga bilden.